På den 4:e årliga SvedalaMässan var en av nyheterna att presentera Årets Nätverkare. Det blev jag! 🙂 Jag tackar så väldigt mycket för utmärkelsen och ser fram emot ett nytt år med många nya möten i alla möjliga olika nätverk. 🙂

Något rufsig i håret var jag efter att ha ränt runt på mässan hela morgonen, än i JobbiFokus-tröja, än i SvedalaMässan-tröja. Korta stunder mellanlandade jag i min egen monter för Murgia Grafica / Genea Murgia, där jag hade min mamma till hjälp att informera mina kunder om vad jag gör i mitt företag. 🙂

Årets Nätverkare

Foto: Billy Lindberg

Medieinformation för fri publicering                                                                                                   Svedala 2015-10-09

Anna Murgia tilldelades utmärkelsen ”Årets Nätverkare 2015 i Svedala”

Svedala-Sturup Rotaryklubb har beslutat att utse Anna Murgia till mottagare av utmärkelsen ”Årets nätverkare 2015 i Svedala” med motiveringen: Med hängivenhet och engagemang har Anna Murgia med nätverkande som grundidé varit med att etablera och utveckla Nätverk Svedala och SvedalaMässan och medverkat i andra lokala forum som är till nytta och gagn för både individer och verksamheter inom och utanför Svedala kommun.

Kommunalrådet och Rotarymedlemmen Ambjörn Hardenstedt överlämnade utmärkelsen i form av ett elegant diplom i samband med öppningen av SvedalaMässan 2015 i Svedala på fredagen.

Utmärkelsen Årets Nätverkare i Svedala, som nu utdelades för första året, ska enligt statuterna tilldelas en, max två personer boende och eller verksam i Svedala kommun, som under året och gärna även tidigare aktivt arbetat för att bygga upp och/eller vidareutveckla ett/eller flera personligt och /eller organiserat nätverk. Nätverkets inriktning ska vara att skapa och/eller vidareutveckla kontakten mellan personer såväl inom Svedala kommun som regionalt och på riksnivå.

Valet av Årets Nätverkare 2015 har gjorts av yrkestjänstkommittén och styrelsen i Svedala-Sturup Rotaryklubb utifrån de nomineringarna som gjorts av såväl klubbmedlemmar som allmänheten. Bland de nominerade valdes så ut fyra personer till en slutlig beslutsomgång Anna Murgia som segrare. De fyra utvalda till den slutliga beslutsomgången var:

  • Stefan Andersson, Baraportalen
  • Billy Lindberg, Magasinet Svedala Bara Klågerup
  • Anna Murgia, Nätverk Svedala och SvedalaMässan
  • Anders Nissen, Svedala Företagsgrupp

Svedala-Sturup Rotaryklubb har sina möteslokaler på Sturup Airport Hotell där medlemmarna vanligen träffas på tisdagsmornarna med början kl 07.30. President under verksamhetsåret 2015-16 är Torleif Lasson.

För närmare information: Ulf Selin, 040-44 90 60, ulf.selin@telia.com
Vid intresse av bild från utdelningen kan vi nog ordna detta!